26 d’abril de 2009

Mar Mort

Aquest viatge ha obert noves ferides i n'ha tancat de velles. Com la sal, que tot ho cura.